Facebook

Vi ger den bästa möjliga start i livet för våra barn

Facebook

19 hours ago

Vårfruberga Friskola

Barn med allergier
Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om ditt barn smittats av sjukdomen. Håll barnet hemma även om det rör sig om milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att ditt barns symtom sannolikt beror på allergi behöver ni inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som inte går att koppla till allergin eller om ditt barn får feber ska ni stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Det är extra viktigt att i god tid påbörja behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.
Vänligen rektor Monica
...

View on Facebook

Låt mig presentera utomhuset, vår fina plats i anslutning till skogen. Här är förskola och fritids ofta!🌲🌲
En rapport som gjorts av tidigare Centrum för folkhälsa kom fram till att förskolornas utemiljöer är viktiga för att utlösa ”spontana hälsobeteenden hos barn”. Stegräkning visade här att barn som leker i områden med kuperad terräng, träd och buskar automatiskt rör sig mer än de som leker på plana ytor utan så mycket naturlig växtlighet: Barnen i den mer kuperade miljön hoppade, gick eller sprang mer än 20 procent fler steg per minut.🌲🌱 Barn som leker mycket i naturen har en mer utvecklad lek, bättre balans och motorik än barn som inte har tillgång till natur på gården.
De övar dessutom uppmärksamhet och koncentrationsförmåga bättre, enligt forskarnas slutsatser.☘️🌲🌿🌱🌲
...

View on Facebook

Coronaviruset har även denna vecka blivit en fråga för hela samhället. Många är förstås oroliga för vad som ska hända. Samtidigt är det viktigt att vi påminner oss om att de allra flesta som smittas får relativt lindriga symptom.
Vår lilla arbetsgrupp som hanterar all påverkan på skolan/fritids och förskolan är sedan flera veckor aktiverad. Vi följer noga vad smittskyddsläkarna och folkhälsomyndigheten säger och arbetar aktivt med att kartlägga och förbereda oss för att bedriva verksamhet så normalt som möjligt även under en period där många är borta från vår verksamhet.
Det enskilt viktigaste budskapet just nu är att stanna hemma om ditt barn är sjuk eller känner tidiga symptom av luftvägsinfektion.
Vi vill rikta ett stort tack till alla er vårdnadshavare som arbetar med förebyggande arbete, kommunikation och med att hitta lösningar på alla utmaningar som nu uppstår i vår vardag. Ni gör ett fantastiskt jobb! Våra lärare fortsätter att skicka tydliga veckoplaneringar till er vårdnadshavare så att ni kan följa och hjälpa ert barn med studier om ni är hemma.
Vi följer utvecklingen noga, läget förändras från vecka till vecka och dag till dag, nya bedömningar kan leda till nya beslut. En sak är jag helt övertygad om, det är nu alldeles nödvändigt att vi alla hjälps åt för att tillsammans ta oss igenom denna tid.
Jag önskar er en trevlig helg, rektor Monica
...

View on Facebook

Första mötet med Näshulta friskola, Dunkers friskola och Sparreholms friskola fick bli över Skype. Det blev ett väldigt bra och lärorikt möte mellan våra förstelärare där huvudfokus låg på sambedömning och kartläggning i förskoleklass.📚✨ ...

View on Facebook

” I mötet med dig utvecklas jag”☀️ Jag lägger ut en bild som skänker lite glädje i dessa i tider, vi alla behöver det, tanka lite energi.☀️Bilden visar professionen hos pedagogen att både kunna ha ett lärandeobjekt för ögonen och att även samtidigt vara här och nu och möta barnets erfarenheter och värld. Det är en viktig nyckelfråga för att utveckla en undervisning som svarar mot förskolans uppdrag.☀️☀️☀️ ...

View on Facebook

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *