Facebook

Vi ger den bästa möjliga start i livet för våra barn

Nästa månad startar vi vår skolstyrelse som består av Tor Ahlmark fd.rektor, Göran Hillgren pro rektor, huvudman och rektor, kloka kunniga människor inom skolutveckling. Syftet med skolstyrelsen är att vi ska analysera bakåt och strukturera framåt Vårfruberga utbildning för att förstå vad som orsakar och påverkar resultat och måluppfyllelse. Vi ska jämföra, hitta mönster och tendenser med andra grupper utifrån. Vi ska problematisera och kritiskt granska samt inhämta ny kunskap och vidga perspektiven - ta in forskningsresultat, beprövad erfarenhet och det som visat sig framgångsrikt. Vårt mål är att alla barn, elever samt personal på Vårfruberga utbildning ska lyckas!🌟🌟🌟 ...

View on Facebook

Idag har jag besökt rektor Annika på Näshulta Friskola🌟omvärldsspaning ger energi! Att bygga ett nätverk mellan friskolor ger möjligheter att utbyta erfarenheter och kompetensutvecklas!☀️ ...

View on Facebook

6 days ago

Vårfruberga Friskola

Ett framgångsrikt samarbete!💚Har den stora glädjen att meddela att Beijer Byggmaterial kliver upp som Guldsponsor från att tidigare varit Silversponsor.
Tommy Burnert ansvarig för verksamheten i både Strängnäs och Eskilstuna säger:
"Nu när Fogdö Golfbana satsar extra på såväl bana som våra juniorer vill vi gynna detta. Vi månar om den lokala sporten och speciellt när det gynnar våra yngre. Det är då med tillfredsställelse vi noterar att golfbanan bl a låter Vårfruberga Friskola utnyttja banan kostnadsfritt. Det är också lovvärt att ha en knattebana med halv gul längd som kan spelas till låg kostnad som passar de flesta.
Vi är glada över att kunna bidra till att ungdomsverksamheterna utvecklas och ger fler chansen att delta i aktiviteter i vår kommun och på så sätt hitta sysselsättningar som förhoppningsvis gör att våra unga slipper gå sysslolösa på kvällar och helger."
...

View on Facebook

Barnkonst på Vårfruberga💚 ...

View on Facebook

På fredagar träffas några av pedagogerna från förskolan och har ett SKA möte med rektor. Syftet är att vi systematiskt kvalitetssäkrar vår verksamhet. Idag fördjupade vi oss kring lässtrategin förutspå, som är en strategi för att utveckla en bättre läsförståelse.🔮📚 Genom att förutspå en text innan läsning blir det lättare för hjärnan att koppla ihop texten med det du redan vet. Det gör att det blir lättare att förstå texten.📚📚💫 ...

View on Facebook