Vårfruberga Utbildning AB (svb) är ett Svenskt aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning. Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget. Detaljer kring detta finns på Bolagsverkets hemsida.